• Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

        Zapisu dziecka można dokonać w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 08:00 - 15:00

        Informujemy, że podanie musi być podpisane przez obojga rodziców.