• Laboratoria Przyszłości

     • Czy klocki mogą wzbudzić kreatywność, kształtować umiejętność współpracy, zainteresować nowoczesną technologią...? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań można znaleźć podczas zajęć realizowanych z wykorzystaniem klocków Lego, które szkoła pozyskała w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

      LEGO Education Spike Prime Set to łatwy w użyciu sprzęt i intuicyjne programowanie metodą „przeciągnij i upuść” w języku opartym na Scratch. System ten przez zabawę uczy krytycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, nie pozwalając uczniom nudzić się nawet przez chwilę, bez względu na stopień ich zaawansowania.

     • Tajemnice ciała człowieka

     • Ludzki organizm to prawdziwie zagadkowa konstrukcja. Każdy jego element odgrywa konkretną rolę  i jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania całości. Tajemnice budowy naszego organizmu odkrywali na lekcjach przyrody uczniowie klas 4a, 4b i 4d.

      Omawiając budowę układu szkieletowego uczniowie wykonali model 3D korzystając z długopisów, jak to w szkole😊, ale tym razem 3D, które są w wyposażeniu szkolnego Laboratorium Przyszłości.

     • Patroni 2023 roku

     • Uczennice klasy 7c korzystając z długopisów 3D zakupionych z programu Laboratoria Przyszłości,
      przygotowały elementy ściennej dekoracji, poświęconej Patronom 2023 Roku. Na gazetce znalazły się rysunki przedmiotów, które kojarzą się z daną postacią oraz autografy przedstawionych osób wykonane przez dziewczyny z wyjątkową cierpliwością i starannością. Wspaniałe efekty pracy uczennic mogą teraz obejrzeć wszyscy odwiedzający szkolną bibliotekę.
     • LEKCJA INFORMATYKI Z LEGO SPIKE PRIME

     • W ramach projektu Laboratoria Przyszłości klasa 4d podczas zajęć informatycznych wzięła udział w warsztatach z robotyki z wykorzystaniem klocków Lego Spike Prime. Uczniowie zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły, które samodzielnie składały robota, według instrukcji wyświetlonej na monitorze komputera. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem, ćwicząc umiejętność współpracy i logicznego myślenia. Czwartoklasistom udało się zbudować: skoczka, trenera, nosorożca, tancerza, psa Kiki i synoptyka. Najwięcej radości było na końcu, gdy zabawki udało się wprawić w ruch. Lekcja bardzo podobała się uczniom i z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia.
     • Kreatywne zajęcia z klockami LEGO EDUCATION SPIKE ESSENTIAL

     • W ramach projektu Laboratoria Przyszłości uczniowie z klasy 1 d oraz 3 b wykazali się wielką
      kreatywnością podczas zajęć z robotyki z użyciem KLOCKÓW LEGO SPIKE ESSENTIAL.
      W tajniki programowania wprowadził uczniów Pan Jan Biela- Abreu- za co serdecznie
      dziękujemy. Dzięki cennym wskazówkom udało się uczniom zbudować i zaprogramować
      kolejkę górską, koło młyńskie, a nawet zagrać w minigolfa. 

     • Zajęcia w klasie 1d

     • Na zajęciach wykorzystano podstawowe wyposażenie warsztatu ucznia w tej inicjatywie edukacyjnej, a mianowicie klocki Lego. Pakiet klocków Lego dopasowany był pod kątem wieku dzieci i ich umiejętności. W  trakcie zajęć lekcyjnych do tworzenia budowli, postaci lub zwierząt, dzieci korzystały z  pomocy instrukcji zawartej w pakiecie lub realizowały indywidualne pomysły z wyobraźni. Również podczas warsztatów uczestnicy uczyli się zgodnie współpracować ze sobą tworząc także projekt pojazdu zbudowanego w ramach grupy. Jednocześnie w trakcie zajęć uczniowie usprawniali motorykę małą. Zajęcia w ramach Projektu „Laboratoria przyszłości” przebiegły z uśmiechem na ustach oraz z wielkim zaangażowaniem uczniów w wykonywane dzieło.

     • W ramach Indywidualnej ścieżki kształcenia odbyły się zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania z wykorzystaniem długopisów 3D. Zajęcia były możliwe do zrealizowania w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

     • Szkolny bal karnawałowy klasa 1c - pobierz

      Zajęcia w klasach pierwszych - pobierz

      Zajęcia z kodowania w kasie 2d - pobierz

      Nauczyciele i laboratoria - pobierz

     • Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

      Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

      W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które od 30 czerwca 2022 roku mają wszystkie szkoły podstawowe w programie) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

      Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
   • 12 / 262-20-27
   • ul. Skośna 8
    30-383 Kraków
    Poland
  • Logowanie