• Koszt obiadów za cały miesiąc marzec wynosi:
      
     STOŁÓWKA: 19 x 13,00zł = 247,00zł
      
     FILIA (kl. 1B): 19 dni = 272,60zł
      
     ( od 28 marca do 02 kwietnia - ferie świąteczne )
      
     TERMIN PŁATNOŚCI DO: 29.02.2023
      
      
     W dniu 11 grudnia 2023 ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, które określa wysokość stawek obowiązujących od dnia 01 stycznia 2024 roku:
     1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
     2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności.
      
     Jest to rozporządzenie do Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która nakłada obowiązek pobierania tejże opłaty od klienta:
      
     Art. 3b. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach, zwanej dalej "opłatą".
      
     W związku z powyższym, od 01 stycznia 2024 roku do ceny dowożonego obiadu na ul. Spychalskiego doliczana będzie opłata za każdą sztukę używanego do tego produktu jednorazowego z tworzywa sztucznego.