• Grudzień 2021:
      
     Koszt obiadów za miesiąc grudzień wynosi:
      

     Stołówka: 14 x 9.00 zł = 126.00zł

     Filia (klasa 1b): 14 x 10.00 zł = 140.00 zł

     (21 i 22 grudnia są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć)

      
     Termin płatności: 30 listopada 2021 roku