• Ostatnie dni rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

     •  

      Przypominamy, że do poniedziałku 21 czerwca, do godziny 15.00 trwa składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem systemu OMIKRON, którego strona znajduje się tutaj

      Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, dokładny harmonogram, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajdują się tutaj

      Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w Krakowie. Szczegóły znajdują się tutaj

     • "Lato w mieście" - harmonogram i płatność za obiady.

     •  

      Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się tutaj

      Koszt za 1 tydzień akcji to 200 zł + koszt obiadów (za dwa tygodnie łącznie 72 zł):

      I TYDZIEŃ (28 czerwca - 2 lipca) 5 x 8,00 zł = 40,00 zł

      II TYDZIEŃ (5 lipca - 9 lipca) 4 x 8,00 zł = 32,00 zł (we wtorek 6 lipca nie ma obiadu).

      Zamówienia i wpłaty za obiady przyjmujemy do 25 czerwca 2021 roku poprzez Portal Rodzica

       

     • Zapraszamy do udziału w akcji "Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki".

     •  

      Zapraszamy Uczniów Szkoły do pomocy schroniskom dla zwierząt poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

      Zadaniem Uczniów jest przynoszenie pustych tuszów do Szkoły i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartoników wrzutowych. Następnie zużyte tusze trafią do recyklingu, dzięki czemu wspólnie przekażemy karmę dla schronisk podległych TOZ.

      W ten sposób nauczymy się zachowań proekologicznych i prospołecznych, wyrabiamy wrażliwość na niedolę bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do udziału w akcji.

      Specjalny pojemnik do wrzucania zużytych tuszów znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły, na wysokości portierni.

      Ważne informacje znajdziesz na stronie: https://tuszdopaki.pl/

      Plakat promujący akcję

       

     • Ranking 20 najlepszych szkół podstawowych z Krakowa. Nasza Szkoła na 6 pozycji!!!

     • "Gazeta Krakowska", 2 października 2020.

      Oto 20 najlepszych samorządowych podstawówek [RANKING]

      Ranking prezentuje wyłącznie najlepsze spośród szkół samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Kraków. Ranking przygotowaliśmy na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020, które publikuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Wzięliśmy pod uwagę egzaminy z: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego – a więc języka obcego zdawanego przez większość uczniów. Podane w procentach średnie wyniki z tych trzech egzaminów zsumowaliśmy, po czym podzieliliśmy przez 3 – tak uzyskując średni wynik ogółem dla każdej szkoły.

      W zestawieniu najlepszych samorządowych szkół podstawowych w Krakowie ujęliśmy 20 spośród wszystkich, których jest ponad 110. Przypomnijmy, że w odróżnieniu od szkół prywatnych, społecznych czy wyznaniowych, podstawówki samorządowe są ogólnodostępne, przepustką do nich nie jest np. dobry wynik rozmowy kwalifikacyjnej czy zasobność portfela rodzica, który będzie opłacał czesne. Szkoły samorządowe mają obowiązek przyjęcia dzieci mieszkających w danym rejonie.

      Ale warto też dodać, że jeśli pozostaną w takiej szkole wolne miejsca, może ona przyjąć kandydatów spoza rejonu. I w najlepszych krakowskich podstawówkach samorządowych nie brakuje chętnych z innych części miasta czy spoza Krakowa. Takie zainteresowanie placówką mówi już samo za siebie. W jednej ze szkół z pierwszej dwudziestki usłyszeliśmy też, że dzieciaki zwyczajnie lubią do niej chodzić - to także świetna rekomendacja.

      20 najlepszych krakowskich podstawówek samorządowych i ich wyniki prezentujemy w naszej galerii. Podajemy, które miejsce zajmują w tym zestawieniu (niektóre szkoły, ze względu na taki sam średni wynik z egzaminu ósmoklasisty, mają miejsca równorzędne) oraz na której pozycji są w ogólnym rankingu wszystkich (więc też prywatnych itp.) 160 szkół podstawowych ze stolicy Małopolski.

      1. miejsce (w ogólnym rankingu wszystkich krakowskich podstawówek miejsce 7.) - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (ul. Konarskiego 2) – średni wynik 83,67

      2. miejsce (19. w ogólnym rankingu) - Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza (ul. Królowej Jadwigi 78) - średni wynik 76,67

      3. miejsce (20.) - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta (ul. Smoleńsk 5-7) - średni wynik 76

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla (ul. Szlachtowskiego 31) - średni wynik 75

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa nr 54 im. Juliana Tuwima (ul. Tyniecka 122) - średni wynik 75

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów (ul. Żabia 20) - średni wynik 75

      5. miejsce (24.) - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. św. Marka 34) - średni wynik 74,33

      5. miejsce (24.) - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera (ul. Łąkowa 31) - średni wynik 74,33

      6. miejsce (25.) - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (ul. Skośna 8) - średni wynik 74

      7. miejsce (26.) - Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi nr 12 im. J. Korczaka (al. Kijowska 3) - średni wynik 73,67

      8. miejsce (27.) - Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego (ul. Wileńska 9B) - średni wynik 73,33

      9. miejsce (28.) - Szkoła Podstawowa nr 31 im. dr. Henryka Jordana (ul. Prusa 18) - średni wynik 73

      9. miejsce (28.) - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga (ul. Krasickiego 34) - średni wynik 73

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego (ul. płk. Francesco Nullo 23) - średni wynik 72,67

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 75 (ul. Grochowska 20) - średni wynik 72,67

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej (os. 2 Pułku Lotniczego 21) - średni wynik 72,67

      11. miejsce (30.) - Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego (ul. Ćwikłowa 1) - średni wynik 72

      12. miejsce (31.) - Szkoła Podstawowa nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Pszczelna 13) - średni wynik 71,67

      13. miejsce (33.) - Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych (ul. Wierzyńskiego 3) - średni wynik 70,67

      14. miejsce (34.) - Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy (os. Oświecenia 30) - średni wynik 70,33.