• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

     • Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 trwać będzie od 1 do 31 marca. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu – na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa. Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa w obwodzie, której mieszka dziecko, powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Szczegóły znajdziesz tutaj

     • Funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym od 1 do 14 marca 2021 roku.

     • 1. Klasy I - III zajęcia stacjonarne w budynku głównym szkoły (filia nie funkcjonuje).

      2. Klasy IV - VIII zajęcia zdalne według obowiązującego planu zajęć - proszę zapoznać się z obowiązkami i zasadami bezpiecznego korzystania z aplikacji Microsoft Teams, w ramach nauczania na odległość, które dostępne są tutaj

      3. Świetlica czynna 7.00 - 17.30

      4. Biblioteka czynna według planu:

      poniedziałek, środa, piątek 8.00 - 13.00; wtorek, czwartek 13.00 - 17.00

      5. Obiady dla zainteresowanych w stołówce szkolnej.

       

       

     • Próbne egzaminy ósmoklasisty.

     • Terminy egzaminów, z uwzględnieniem nowych wymagań egzaminacyjnych, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (szczegóły znajdziesz tutaj) odbędą się według harmonogramu:

      17 marca: język polski, 18 marca: matematyka, 19 marca: język angielski. 

     • Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

     • Szczegóły rozporządzenia znajdziesz tutaj

      Najważniejsze zmiany dotyczące:

      języka polskiego:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),część 2: wypracowanie – 20 pkt.
      • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
      • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

      matematyki:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
      • Czas trwania: 100 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

      języka angielskiego:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
      • Czas trwania: 90 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
      • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
     • Zapraszamy do udziału w akcji "Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki".

     • Zapraszamy Uczniów Szkoły do pomocy schroniskom dla zwierząt poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

      Zadaniem Uczniów jest przynoszenie pustych tuszów do Szkoły i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartoników wrzutowych. Następnie zużyte tusze trafią do recyklingu, dzięki czemu wspólnie przekażemy karmę dla schronisk podległych TOZ.

      W ten sposób nauczymy się zachowań proekologicznych i prospołecznych, wyrabiamy wrażliwość na niedolę bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do udziału w akcji.

      Specjalny pojemnik do wrzucania zużytych tuszów znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły, na wysokości portierni.

      Ważne informacje znajdziesz na stronie: https://tuszdopaki.pl/

      Plakat promujący akcję

       

     • Ranking 20 najlepszych szkół podstawowych z Krakowa. Nasza Szkoła na 6 pozycji!!!

     • "Gazeta Krakowska", 2 października 2020.

      Oto 20 najlepszych samorządowych podstawówek [RANKING]

      Ranking prezentuje wyłącznie najlepsze spośród szkół samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Kraków. Ranking przygotowaliśmy na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020, które publikuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Wzięliśmy pod uwagę egzaminy z: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego – a więc języka obcego zdawanego przez większość uczniów. Podane w procentach średnie wyniki z tych trzech egzaminów zsumowaliśmy, po czym podzieliliśmy przez 3 – tak uzyskując średni wynik ogółem dla każdej szkoły.

      W zestawieniu najlepszych samorządowych szkół podstawowych w Krakowie ujęliśmy 20 spośród wszystkich, których jest ponad 110. Przypomnijmy, że w odróżnieniu od szkół prywatnych, społecznych czy wyznaniowych, podstawówki samorządowe są ogólnodostępne, przepustką do nich nie jest np. dobry wynik rozmowy kwalifikacyjnej czy zasobność portfela rodzica, który będzie opłacał czesne. Szkoły samorządowe mają obowiązek przyjęcia dzieci mieszkających w danym rejonie.

      Ale warto też dodać, że jeśli pozostaną w takiej szkole wolne miejsca, może ona przyjąć kandydatów spoza rejonu. I w najlepszych krakowskich podstawówkach samorządowych nie brakuje chętnych z innych części miasta czy spoza Krakowa. Takie zainteresowanie placówką mówi już samo za siebie. W jednej ze szkół z pierwszej dwudziestki usłyszeliśmy też, że dzieciaki zwyczajnie lubią do niej chodzić - to także świetna rekomendacja.

      20 najlepszych krakowskich podstawówek samorządowych i ich wyniki prezentujemy w naszej galerii. Podajemy, które miejsce zajmują w tym zestawieniu (niektóre szkoły, ze względu na taki sam średni wynik z egzaminu ósmoklasisty, mają miejsca równorzędne) oraz na której pozycji są w ogólnym rankingu wszystkich (więc też prywatnych itp.) 160 szkół podstawowych ze stolicy Małopolski.

      1. miejsce (w ogólnym rankingu wszystkich krakowskich podstawówek miejsce 7.) - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (ul. Konarskiego 2) – średni wynik 83,67

      2. miejsce (19. w ogólnym rankingu) - Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza (ul. Królowej Jadwigi 78) - średni wynik 76,67

      3. miejsce (20.) - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta (ul. Smoleńsk 5-7) - średni wynik 76

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla (ul. Szlachtowskiego 31) - średni wynik 75

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa nr 54 im. Juliana Tuwima (ul. Tyniecka 122) - średni wynik 75

      4. miejsce (23.) - Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów (ul. Żabia 20) - średni wynik 75

      5. miejsce (24.) - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. św. Marka 34) - średni wynik 74,33

      5. miejsce (24.) - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera (ul. Łąkowa 31) - średni wynik 74,33

      6. miejsce (25.) - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (ul. Skośna 8) - średni wynik 74

      7. miejsce (26.) - Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi nr 12 im. J. Korczaka (al. Kijowska 3) - średni wynik 73,67

      8. miejsce (27.) - Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego (ul. Wileńska 9B) - średni wynik 73,33

      9. miejsce (28.) - Szkoła Podstawowa nr 31 im. dr. Henryka Jordana (ul. Prusa 18) - średni wynik 73

      9. miejsce (28.) - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga (ul. Krasickiego 34) - średni wynik 73

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego (ul. płk. Francesco Nullo 23) - średni wynik 72,67

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 75 (ul. Grochowska 20) - średni wynik 72,67

      10. miejsce (29.) - Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej (os. 2 Pułku Lotniczego 21) - średni wynik 72,67

      11. miejsce (30.) - Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego (ul. Ćwikłowa 1) - średni wynik 72

      12. miejsce (31.) - Szkoła Podstawowa nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Pszczelna 13) - średni wynik 71,67

      13. miejsce (33.) - Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych (ul. Wierzyńskiego 3) - średni wynik 70,67

      14. miejsce (34.) - Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy (os. Oświecenia 30) - średni wynik 70,33.

       

     • Zajęcia sportowe.

     • Zajęcia sportowe w ramach SKS:

      Wtorek 12.55-13.40; Unihokej (A. Muzyk) Duża hala klasy 4-6

      Środa 16.20-17.15; Piłka nożna (A Kroczek) Duża hala klasy 4-6

      Czwartek 16.20-17.15; Zajęcia ogólnorozwojowe (P. Przywara) mała hala klasy 5-6

      Czwartek 13.50-14.30; Badminton/tenis stołowy (E. Kukułka) duża hala klasy 4-8

      Piątek 12.55-13.40;Tenis stołowy (M. Zawadzki) klasy 4-8

      Piątek 12.55-13.40; Koszykówka (P. Ostrowski) mała hala klasy 1-3

       

      Zajęcia dodatkowe (komercyjne)

      Klub Sportowy „Optima” – zajęcia na rolkach,

      Termin:

      grupa początkująca - czwartki godz. 17.15-18.15 lub soboty godz. 11.00-12.00

      grupa średniozaawansowana – soboty godz. 10.00-11.00

      Zapisy: https://optimasport.pl/2020/06/22/nabor-do-klubu-optima-sezon-201920/

      Szczegółowe informacje: tel: 606262218, mail: optimaskawina@gmail.com

      www.optimasport.pl: obozy sportowe, pływanie, lekka atletyka

       

      Akademia Sportu 4 Fun – zajęcia piłka nożna , wspinaczka, obozy sportowe

      Facebook tu nas znajdziesz  Akademia sportu 4 Fun

      Szczegółowe informacje i zapisy: tel 501 315 911 mail: akademiasportu4fun@wp.pl

       

      4 FUN BASKETBALL – koszykówka dla klas 4-8

      Sekcja dziewczyn – poniedziałek, środa 18.15-19.15

      Sekcja chłopców – poniedziałek, środa 19.15-20.15

      KONTAKT: 501255880