• Nasza Szkoła jest już wiekowa, bo liczy sobie ponad 130 lat. Została zbudowana w końcu XIX wieku jako jednoklasowa, czterostopniowa szkoła ludowa. W dokumentach nie zachowała się data jej powstania, ale w najstarszym katalogu klasowym z roku szkolnego 1893/94 znaleźć można informację, że pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 1887 roku.

    Ówczesny budynek szkoły - wówczas parterowy, składał się z jednej sali lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela.

    Pierwszymi nauczycielami szkoły byli: Antoni Ślusarczyk, Augustyn Połomski i Ferdynand Jasieński.

    W roku szkolnym 1893/94 do szkoły uczęszczało 28 chłopców i 24 dziewczynki.

    W pierwszych latach istnienia szkoły zapisanych było:

        1894/95 - 60 uczniów

        1895/96 - 67 uczniów

        1896/97 - 67 uczniów

        1897/98 - 71 uczniów.

    Wyposażenie w pomoce naukowe w okresie do 1914 roku przedstawiało się dość skromnie:

    •     kilkadziesiąt podręczników dla ubogich uczniów
    •     3 mapy ścienne
    •     globus
    •     8 obrazów zwierząt i ptaków
    •     2 książki do czytania.

    Po II wojnie światowej szkołę rozbudowano. W 1951 roku otwarto salę gimnastyczną i świetlicę w baraku, wybudowanym dzięki staraniom i pracy rodziców, który już dzisiaj nie istnieje.

    22 marca 1969 roku nadano szkole imię twórcy Legionów Polskich we Włoszech - Jana Henryka Dąbrowskiego. Nasza szkoła zawsze była jedną z najmniejszych w Krakowie. Najwięcej uczniów uczęszczało w latach 1962-67, bo ponad 500 osób. Potem ich liczba spadała.

    Obecnie, dzięki powstającym nowym osiedlom, chętnych do szkoły jest coraz więcej. Konieczne były rozbudowy budynku.

    1 września 2010 roku uroczyście zostało oddane do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły.

    Kadra pedagogiczna w SP 53 ma bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. Wielu nauczycieli naszej szkoły ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dwóch, lub więcej przedmiotów.

    Systematyczne jest uzupełniane wyposażenie szkoły oraz prowadzone są na bieżąco prace remontowe.

    1 września 2020 roku, w ramach inauguracji nowego roku szkolnego 2020/21 uroczyście została oddana do użytku dodatkowa część szkoły. W jej obrębie znalazły się:

    • nowoczesna i komfortowa sala gimnastyczna wraz z zaplaczem sanitarno - szatniowym (zaprojektowana sala gimnastyczna mieści pole gry o wymiarach 36 m x 21 m z możliwością  podzielenia na trzy odrębne części - co zwiększa jej funkcjonalność, a zajęcia mogą się odbywać z większą ilością uczniów; z jednej strony sali znajduje się „kieszeń” mieszcząca składane trybuny; do sali przylega magazyn sprzętu sportowego, połączony z istniejącą już wcześniej salą gimnastyczną)
    • dwie sale lekcyjne
    • dwie świetlice
    • biblioteka z czytelnią
    • szatnie uczniowskie z indywidualnymi szafkami.

    W ramach inwestycji została również przebudowana istniejąca droga gruntowa oraz jej zjazd do ul. Kobierzyńskiej.