• Nasza Szkoła jest już wiekowa, bo liczy sobie ponad 130 lat. Została zbudowana w końcu XIX wieku jako jednoklasowa, czterostopniowa szkoła ludowa. W dokumentach nie zachowała się data jej powstania, ale w najstarszym katalogu klasowym z roku szkolnego 1893/94 znaleźć można informację, że pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 1887 roku.

     Ówczesny budynek szkoły - wówczas parterowy, składał się z jednej sali lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela.

     Pierwszymi nauczycielami szkoły byli: Antoni Ślusarczyk, Augustyn Połomski i Ferdynand Jasieński.

     W roku szkolnym 1893/94 do szkoły uczęszczało 28 chłopców i 24 dziewczynki.

     W pierwszych latach istnienia szkoły zapisanych było:

         1894/95 - 60 uczniów

         1895/96 - 67 uczniów

         1896/97 - 67 uczniów

         1897/98 - 71 uczniów.

     Wyposażenie w pomoce naukowe w okresie do 1914 roku przedstawiało się dość skromnie:

     •     kilkadziesiąt podręczników dla ubogich uczniów
     •     3 mapy ścienne
     •     globus
     •     8 obrazów zwierząt i ptaków
     •     2 książki do czytania.

     Po II wojnie światowej szkołę rozbudowano. W 1951 roku otwarto salę gimnastyczną i świetlicę w baraku, wybudowanym dzięki staraniom i pracy rodziców, który już dzisiaj nie istnieje.

     22 marca 1969 roku nadano szkole imię twórcy Legionów Polskich we Włoszech - Jana Henryka Dąbrowskiego. Nasza szkoła zawsze była jedną z najmniejszych w Krakowie. Najwięcej uczniów uczęszczało w latach 1962-67, bo ponad 500 osób. Potem ich liczba spadała.

     Obecnie, dzięki powstającym nowym osiedlom, chętnych do szkoły jest coraz więcej. Konieczne były rozbudowy budynku.

     1 września 2010 roku uroczyście zostało oddane do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły.

     Kadra pedagogiczna w SP 53 ma bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. Wielu nauczycieli naszej szkoły ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dwóch, lub więcej przedmiotów.

     Systematyczne jest uzupełniane wyposażenie szkoły oraz prowadzone są na bieżąco prace remontowe.

     1 września 2020 roku, w ramach inauguracji nowego roku szkolnego 2020/21 uroczyście została oddana do użytku dodatkowa część szkoły. W jej obrębie znalazły się:

     • nowoczesna i komfortowa sala gimnastyczna wraz z zaplaczem sanitarno - szatniowym (zaprojektowana sala gimnastyczna mieści pole gry o wymiarach 36 m x 21 m z możliwością  podzielenia na trzy odrębne części - co zwiększa jej funkcjonalność, a zajęcia mogą się odbywać z większą ilością uczniów; z jednej strony sali znajduje się „kieszeń” mieszcząca składane trybuny; do sali przylega magazyn sprzętu sportowego, połączony z istniejącą już wcześniej salą gimnastyczną)
     • dwie sale lekcyjne
     • dwie świetlice
     • biblioteka z czytelnią
     • szatnie uczniowskie z indywidualnymi szafkami.

     W ramach inwestycji została również przebudowana istniejąca droga gruntowa oraz jej zjazd do ul. Kobierzyńskiej.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
   • 12 / 262-20-27
   • ul. Skośna 8
    30-383 Kraków
    Poland
  • Logowanie