• Funkcjonowanie stołówki
    1. Z wyżywienia na stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy
    Szkoły.
    2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 10.00 do 14.00. Posiłki
    wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych, identyfikujących
    tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku (nie dotyczy uczniów filii przy ul.
    Kobierzyńskiej)
    3. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie na terenie placówki.
    4. W stołówce podczas wydawania obiadów:
    - obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;
    - obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń;
    - należy zachować porządek;
    - nie należy krzyczeć ani prowadzić głośnych rozmów;
    - uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli i obsługi stołówki;
    5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.
    6. Stołówka prowadzona jest przez Ajenta: firmę „Różowy Słoń-Catering dla Dzieci”, 30-306
    Kraków ul. Konfederacka 4.


    Zapisanie dziecka na obiady.
    7. W celu zapisania dziecka na stołówkę należy wejść na stronę
    internetową https://obiady53.loca.pl
    - nacisnąć przycisk ZAŁÓŻ KONTO
    - wpisać dane użytkownika (rodzica lub opiekuna), zapoznać się i zaakceptować regulamin i
    politykę prywatności
    - po zapisaniu danych, na podany email zostanie wysłany link aktywacyjny, Należy na niego
    kliknąć.
    Następnie, po zalogowaniu się do stworzonego konta należy dodać dziecko lub dzieci, podając
    imię, nazwisko, klasę i schemat posiłków.
    8. Po aktywacji konta i zamówieniu posiłków uczeń otrzyma identyfikacyjną kartą stołówkową
    (pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00zł, która zostanie doliczona do rachunku za
    posiłki - nie dotyczy filii przy ul. Spychalskiego). Do momentu otrzymania karty uczniowie przy
    odbieraniu posiłku podają swoje nazwisko i imię.


    Zamawianie, odwoływanie i opłacanie obiadów.
    9. W szkole obowiązuje internetowy system zamawiania, odwoływania i płacenia za posiłki
    poprzez "Portal Rodzica". Adres logowania do portalu: https://obiady53.loca.pl
    Rodzice zamawiają, odwołują i opłacają dla dzieci obiady samodzielnie poprzez Portal Rodzica,
    po wcześniejszym uzyskaniu dostępu do portalu i zalogowaniu się na swoje konto w portalu.
    Pełny regulamin korzystania z portalu znajduje się tutaj:
    https://obiady53.loca.pl/users/pokaz_regulamin
    10. Zamówienia, odwołania i opłacenia posiłków na bieżący dzień można dokonać najpóźniej
    do godziny 8:30


    Rozliczenia.
    11. Cena posiłku obiadowego na stołówce szkolnej wynosi 12,00 zł, posiłku dowożonego do
    filii przy ul. Spychalskiego wynosi 13,00 zł
    12. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.
    13. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę z góry za przewidywaną ilość obiadów za
    pośrednictwem Panelu Rodzica przed rozpoczęciem kolejnego okresu (miesiąca)
    rozliczeniowego.
    14. Rozliczenie zwrotów za rezygnację z obiadów następuje poprzez rozliczenie salda z
    należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane), a w
    przypadku rezygnacji ostatecznej, poprzez zwrot nadpłaconej kwoty.


    Karty identyfikacyjne.
    15. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych,
    identyfikujących tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku, w oparciu o
    wprowadzone do systemu (aplikacja eRWP) dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość
    wykupionych posiłków i dni, w których uczniowi te posiłki przysługują.
    16. Uczeń, który nie wykupił obiadów i nie posiada uprawnień do otrzymania posiłku nie może
    korzystać ze stołówki.
    17. W przypadku zgubienia karty istnieje możliwość jednorazowego wydania posiłku uczniowi,
    który ma do tego uprawnienia, na podstawie nazwiska.
    18. Za cały zestaw (kartę identyfikacyjna, etui i smycz) pobierana będzie kaucja w wysokości
    10,00zł, która zostanie oddana w chwili zwrotu zestawu (na koniec roku szkolnego lub w
    momencie rezygnacji z obiadów).