•  

     Funkcjonowanie stołówki.

     1. Z wyżywienia na stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły.

     2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 10.00 do 14.00. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych, identyfikujących tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku (nie dotyczy uczniów filii przy ul. Kobierzyńskiej)

     3. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie na terenie placówki.

     4. W stołówce podczas wydawania obiadów:

     - obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;

     - obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń;

     - należy zachować porządek;

     - nie należy krzyczeć ani prowadzić głośnych rozmów;

     - uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli i obsługi stołówki;

     5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.

     6. Stołówka prowadzona jest przez Ajenta: firmę „Różowy Słoń-Catering dla Dzieci”, 30-306 Kraków ul. Konfederacka 4.

      

     Zapisanie dziecka na obiady.

     7. W celu zapisania dziecka na stołówkę należy wejść na stronę internetową https://obiady53.loca.pl

      - nacisnąć przycisk ZAŁÓŻ KONTO

      - wpisać dane użytkownika (rodzica lub opiekuna), zapoznać się i zaakceptować regulamin i politykę prywatności

      - po zapisaniu danych, na podany email zostanie wysłany link aktywacyjny, Należy na niego kliknąć.

     Następnie, po zalogowaniu się do stworzonego konta należy dodać dziecko lub dzieci, podając imię, nazwisko, klasę i schemat posiłków.

     8. Po aktywacji konta i zamówieniu posiłków uczeń otrzyma identyfikacyjną kartą stołówkową (pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00zł, która zostanie doliczona do rachunku za posiłki - nie dotyczy filii przy ul. Spychalskiego). Do momentu otrzymania karty uczniowie przy odbieraniu posiłku podają swoje nazwisko i imię.

      

     Zamawianie, odwoływanie i opłacanie obiadów.

     9. W szkole obowiązuje internetowy system zamawiania, odwoływania i płacenia za posiłki poprzez "Portal Rodzica". Adres logowania do portalu: https://obiady53.loca.pl.

     Rodzice zamawiają, odwołują i opłacają dla dzieci obiady samodzielnie poprzez Portal Rodzica, po wcześniejszym uzyskaniu dostępu do portalu i zalogowaniu się na swoje konto w portalu. Pełny regulamin korzystania z portalu znajduje się tutaj: https://obiady53.loca.pl/users/pokaz_regulamin

     10. Zamówienia, odwołania i opłacenia posiłków na bieżący dzień można dokonać najpóźniej do godziny 8:30

      

     Rozliczenia.

     11. Cena posiłku obiadowego na stołówce szkolnej wynosi 12,00 zł, posiłku dowożonego do filii przy ul. Spychalskiego  wynosi 13,00 zł

     12. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.

     13. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę z góry za przewidywaną ilość obiadów za pośrednictwem Panelu Rodzica przed rozpoczęciem kolejnego okresu (miesiąca) rozliczeniowego.

     14. Rozliczenie zwrotów za rezygnację z obiadów następuje poprzez rozliczenie salda z należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane), a w przypadku rezygnacji ostatecznej, poprzez zwrot nadpłaconej kwoty.

      

     Karty identyfikacyjne.

     15. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych, identyfikujących tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku, w oparciu o wprowadzone do systemu (aplikacja eRWP) dane: imię i nazwisko ucznia,  klasa, ilość wykupionych posiłków i dni, w których uczniowi te posiłki przysługują.

     16. Uczeń, który nie wykupił obiadów i nie posiada uprawnień do otrzymania posiłku nie może korzystać ze stołówki.

     17. W przypadku zgubienia karty istnieje możliwość jednorazowego wydania posiłku uczniowi, który ma do tego uprawnienia, na podstawie nazwiska.

     18. Za cały zestaw (kartę identyfikacyjna, etui i smycz) pobierana będzie kaucja w wysokości 10,00zł, która zostanie oddana w chwili zwrotu zestawu (na koniec roku szkolnego lub w momencie rezygnacji z obiadów).