• Składka na cele Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

     1) pierwsze dziecko - 50 zł

     2) drugie dziecko - 25 zł

     3) trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty

     W tym roku składki na cele Rady Rodziców zbierają skarbnicy poszczególnych klas. 

     Premiowane będą klasy, które osiągną największy procentowy wynik we wpłatach. Każda klasa, której wpłaty wyniosą co najmniej 90% otrzyma zwrot 20% wpłat.

     Dlaczego organizujemy składki? - informacja z Facebooka Szkoły

      

     Składka na Ubezpieczenie grupowe dzieci:

     W tym roku ubezpieczenie grupowe dzieci oraz grona pedagogicznego ponownie zapewnia Interrisk. 

     1. Termin wpłat wyznaczono na dzień 23.09.2022 roku (piątek)

     2. Wpłaty za ubezpieczenie zbierają Skarbnicy klas.

     3. Składka na Ubezpieczenie w tym roku wynosi:

     1 dziecko - 50,20 zł 

     2 dziecko - 25,10 zł 

     3 dziecko - 0 zł 

     0 zł - dziecko zwolnione z opłaty ze względu na trudną sytuację rodzinną - w tym przypadku wymagane oświadczenie.

     O szczegóły proszę pytać trójki klasowe.

     Broszura informacyjna na temat ubezpieczenia