•  

     Składka na cele Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

     Jako Rada Rodziców cieszymy się, że możemy realnie wspierać rozwój szkoły, zapewniać naszym dzieciom dodatkowe atrakcje, finansować konkursy szkolne i nagrody, doposażać szkołę w ponadstandardowe środki dydaktyczne czy wspierać najbardziej potrzebujących uczniów. To wszystko możemy robić dzięki wpłatom od Rodziców.

     Na zebraniu przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców ustaliliśmy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 będzie wynosiła podobnie jak w poprzednim roku:

     50 zł - pierwsze dziecko

     25 zł - drugie dziecko

     0 zł - trzecie i kolejne dzieci

     Zbieraniem wpłat na RR zajmują się Skarbnicy poszczególnych klas, którzy następnie przekazują zbiorczy przelew na konto Rady Rodziców. 

     W ramach docenienia Państwa finansowego zaangażowania, Rada Rodziców ustaliła, że w tym roku jak i w poprzednim klasy, które zbiorą wpłaty od minimum 90% uczniów otrzymają zwrot 20% ogólnej wpłaconej w tej klasie kwoty na własne potrzeby klasowe.

     Premiowane wpłaty przyjmowane będą najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

     Zachęcamy do dokonywania wpłat, jeśli ktoś nie może wpłacić ustalonej kwoty to proszę wpłacić tyle na ile Państwa stać. Wpłaty na RR są dobrowolne, ale proszę pamiętać, że pieniądze te bezpośrednio lub pośrednio trafią do Waszych dzieci. Konto funkcjonuje cały czas, więc jeżeli ktoś nie zdąży do końca listopada, może wpłacić także później.  Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą wliczane w pulę wpłat premiowanych pomimo braku wpłaty.

     Nr konta do wpłat na RR (dla Skarbników) : 

     BOŚ 39 1540 1115 2111 0003 3354 0001

     Ubezpieczenie:

     Szanowni Rodzice, na rok szkolny 2023/2024 istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w TUZ.

     Od tego roku zmienia się system opłacania składek. Pieniędzy za ubezpieczenie nie będą zbierać Skarbnicy jak do tej pory, tylko każdy rodzic będzie mógł sam wybrać wariant składki i sam ją opłaca on-line.

     Ubezpieczenie jest dobrowolne. Każdy też może ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.

      

     1. Do wyboru jest 5 wariantów składki:  45 zł , 50 zł, 60 zł, 74 zł oraz 87 zł.  Wyboru wariantu dokonuje rodzic indywidualnie.


     2. Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach, SKSach, klubach sportowych itp. 

      

     3. Ubezpieczenie działa od 01.09.2023 roku do 31.08.2024 roku


     4. Przy zakupie ubezpieczenia dla drugiego dziecka z tej samej rodziny nalicza się automatycznie 5 % rabatu, dla trzeciego i kolejnego 10 %.


     5. Poniżej link pod którym można wybrać wariant składki i ją opłacić. 

      https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=67ZARQWHVGBN

      

     Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej - 01.09.2023 roku

     Kod oferty  : kod=67ZARQWHVGBN

      

     6. Zakupienie ubezpieczenia za pomocą linku jest możliwe do 1 października 2023 roku Po tym czasie link przestanie być aktywny.


     7. Szkody można zgłaszać od 10.10.2023 roku


     8. Opiekun ubezpieczeniowy SP53 Przemysław Bielak tel: 501 233 669

      

     9. W załączeniu udostępniamy: 


          Oferta z zakresem ubezpieczenia

          Tabela norm oceny procentowej

          Jak zgłosić szkodę?

          Wniosek zgłoszenia szkody

          Ogólne warunki ubezpieczenia

      

      

     Z poważaniem

     Prezydium Rady Rodziców