• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

     • Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 trwać będzie od 1 do 31 marca. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu – na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa. Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa w obwodzie, której mieszka dziecko, powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Szczegóły znajdziesz tutaj

     • Próbne egzaminy ósmoklasisty.

     • Terminy egzaminów, z uwzględnieniem nowych wymagań egzaminacyjnych, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (szczegóły znajdziesz tutaj) odbędą się według harmonogramu:

      17 marca: język polski, 18 marca: matematyka, 19 marca: język angielski.