• Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

     • Szczegóły rozporządzenia znajdziesz tutaj

      Najważniejsze zmiany dotyczące:

      języka polskiego:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),część 2: wypracowanie – 20 pkt.
      • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
      • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

      matematyki:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
      • Czas trwania: 100 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

      języka angielskiego:

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
      • Czas trwania: 90 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
      • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
     • Zapraszamy do udziału w akcji "Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki".

     • Zapraszamy Uczniów Szkoły do pomocy schroniskom dla zwierząt poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

      Zadaniem Uczniów jest przynoszenie pustych tuszów do Szkoły i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartoników wrzutowych. Następnie zużyte tusze trafią do recyklingu, dzięki czemu wspólnie przekażemy karmę dla schronisk podległych TOZ.

      W ten sposób nauczymy się zachowań proekologicznych i prospołecznych, wyrabiamy wrażliwość na niedolę bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do udziału w akcji.

      Specjalny pojemnik do wrzucania zużytych tuszów znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły, na wysokości portierni.

      Ważne informacje znajdziesz na stronie: https://tuszdopaki.pl/

      Plakat promujący akcję