• Świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

     •  

      Od 1 lipca 2021  roku świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

      1.  portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

      2.  portal Emp@tia

      3.  serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

      ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o: dowodzie osobistym, numerze PESEL dziecka, numerze telefonu komórkowego, adresie mailowym, orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia, nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza, numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

      Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami: podczas e-wizyty w ZUSw placówce ZUS lub w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

      Ważne strony internetowe:

      https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 

      https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start