• Regulamin Szkolnego Wolontariatu

    

   Karta etyczna Wolontariusza. Jak być dobry Wolontariuszem?

   Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

    Karta etyczna wolontariusza:

   • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
   • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
   • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
   • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
   • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
   • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób. -Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
   • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
   • Będę działać w zespole.
   • Będę osobą, na której można polegać.
   • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
   • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
   • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
   • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

    

   Źródło: wolontariat.org.pl